top of page
OFFI® audited SUPPLIER in het kort:
  • Toon de getoetste kwaliteiten van de onderneming.

  • Verbeteringsprogramma beschikbaar.

Audited supplier gold png.png
OFFI® audited SUPPLIER

Tegenwoordig is het voor iedere leverancier, van internationale fabrikant tot lokale detaillist, niet meer voldoende om zich uitsluitend en alleen op bestaande afnemers te focussen. 

In beeld komen bij nieuwe afnemers is van groot belang voor succes.

Wat nieuwe afnemers ontbreekt zijn de ervaringen met de leverancier. Dit vormt een hoge aankoopdrempel. Om een beeld van een leverancier te krijgen, wordt gezocht op internet. De betrouwbaarheid van de gevonden informatie is vaak twijfelachtig.

 

Een voor eindgebruikers, van consument tot de inkoopprofessional, betrouwbare review maakt de keuze voor een leverancier een stuk eenvoudiger.

OFFI® Reviews is het platform waarop uitsluitend reviews over de leveranciers van producten voor de kantoor- en leeromgeving worden gepubliceerd. 
Het is vrij van reclame en voor iedereen vrij toegankelijk.
Bovendien is het gekoppeld aan Offipedia, het grootste informatieplatform over kantoor- en leeromgevingen met dan 35.000 pagina's aan informatie.

Maar niet alleen het platform is uniek...

Leveranciers en producten kunnen alleen objectief worden beoordeeld als zij onderling worden vergeleken. In de praktijk worden leveranciers en producten alleen maar  onderscheiden indien zij dit zelf hebben aangevraagd. OFFI® Reviews is zo branchespecifiek dat het mogelijk is geworden dat zowel reviews worden gepubliceerd op initiatief van de leverancier of fabrikant als ook beoordelingen die zijn opgesteld om vergelijkingen tussen leveranciers te maken. 

Klik hier of op het logo om direct naar de Nederlandstalige OFFI® Reviews website te gaan.

Audited product bronze silver gold png.png
OFFI® audited SUPPLIER toont het verschil in bronze, silver of gold.

Leveranciers in welke vorm dan ook, van fabrikant tot detaillist, kunnen op regelmatige basis worden geauditeerd.

Leveranciers die doorlopend positief worden beoordeeld ook zonder inzien van de ratings onderscheidend en voor iedereen direct herkenbaar te doen zijn kunnen gebruik maken van 'OFFI® audited SUPPLIER' logo.
Alleen als voldoende beoordeelde leverancier waarbij er geen enkele afzonderlijke score lager is dan 6 ontvangt het logo met kwalificatie waarbij de waarde van de scores op de rating samen bepalen welk niveau de leverancier behaalt. Bij een hogere gemiddelde score hoger dan 6 is het logo met 'bronze', bij hoger dan 7 met 'silver' en bij 8 of hoger met 'gold' als herkenbare kwalificatie uitgevoerd.

OFFI Test icons
Tot in detail

In tegenstelling tot vele tientallen andere keurmerken geeft een OFFI® audited SUPPLIER bij de beoordeling van een leverancier op alle belangrijke deelgebieden een volledig inzicht.

Omdat de sterke en zwakke punten van de onderneming bekend zijn is het mogelijk om per segment een verbeteringsprogramma te starten.

Dit kan door de onderneming volledig zelf worden uitgevoerd maar kan met hulp van externe deskundigen in de vorm van een inzichtelijke rapportage en aanvullende consultancy.

OFFI Instituut biedt deze vormen van dienstverlening aan. Voor deelnemers aan OFFI® Reviews tegen een gereduceerd tarief.

Jaaromzet *
Aantal maanden
Aantal audits
Bijdrage in € per jaar
< 500.000

12

2

395

> 500.000 < 1 mln.

12

2

495

> 1mln. < 2,5 mln.

12

2

695

> 2,5 mln. < 5 mln.

12

2

795

> 5 mln. < 25 mln.

12

2

995

> 25 mln. < 100 mln.

12

2

1295

> 100 mln.

12

2

1495

Transparant in de kosten

Het is een feit dat niet elke onderneming voldoende presteert om voor het OFFI® audited SUPPLIER in aanmerking te komen.
Het mag echter niet zo zijn dat, wanneer er goede prestaties worden geleverd, enkel bedrijven met grote marketing- en reclamebudgetten gebruik kunnen maken van het onderscheidende logo. 
De progressieve tariefstructuur voor OFFI® audited SUPPLIER vormt voor zowel de start-up als multinational in de praktijk geen belemmering.

* Tot de jaaromzet wordt gerekend de omzet in producten en diensten voor de kantoor- leeromgevingen exclusief btw.

Aanvraagformulier

Start eenvoudig een aanvraag OFFI® audited SUPPLIER voor fabrikanten en leveranciers direct met het online formulier.

bottom of page