Privacy & Cookie verklaring

Uw privacy wordt gerespecteerd


OFFI Instituut hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en het transparant, persoonlijk en betrouwbaar maken van onze diensten. De via deze website van u verkregen persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing? Deze verklaring beschrijft uw rechten en plichten met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens via onze websites en applicaties en het gebruik van cookies. In het Reglement bescherming persoonsgegevens staan algemene bepalingen die ook gelden voor uw gebruik van de websites of applicaties van OFFI Instituut OFFI Instituut gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: OFFI Instituut verwerkt verschillende persoonsgegevens die worden verkregen door uw gebruik van onze websites en applicaties, zoals uw IP-adres, de datum en het tijdstip van bezoek, uw locatie, browsertype en uw besturingssysteem. Deze gegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden:

  • Verbetering van onze website
  • Marketingdoeleinden
  • Social media sharing
Onze website www.offi.institute geeft u op een aantal plaatsen de mogelijkheid om te reageren. Zo kunt u een informatie aanvragen, zich aanmelden of een formulier invullen. De gegevens die u hierbij verstrekt zullen uitsluitend worden gebruikt om aan uw verzoek te voldoen en niet voor andere doeleinden. Uw gegevens zullen niet zonder uw toestemming aan derden worden verstrekt, tenzij dat noodzakelijk is.
Derden, bewaartermijnen, rechtsbescherming en de functionaris gegevensbescherming


Informatie over hoe OFFI Instituut omgaat met het inschakelen van derden, de doorgifte naar andere landen, bewaartermijnen, informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die via het gebruik van de website of applicaties zijn verkregen en de contactgegevens van onze functionaris gegevensbescherming is te lezen in het Reglement bescherming persoonsgegevens.
Persoonsgegevens van kinderen


We begrijpen het belang van het bewaken van de privacy van kinderen. Om die reden verzamelen we niet bewust persoonsgegevens van kinderen zonder de vereiste goedkeuring van hun ouders. We vragen kinderen onder de 16 jaar die bij het gebruik van onze online diensten hun persoonsgegevens willen achterlaten, om hun ouder of voogd dit te laten doen. We kunnen vragen om uw persoonsgegevens, zoals uw geboortedatum, voor doeleinden van leeftijdsverificatie en om geldende leeftijdsbeperkingen te handhaven.
Beveiliging


De websites en applicaties van OFFI Instituut maken gebruik van een passende beveiliging en versleutelde verbindingen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.