top of page
Online aanvraag

Via dit online formulier doet de aanvrager een verzoek tot deelname aan het OFFI® audited SUPPLIER programma.

De inhoud en verloop van het programma:

Na de geaccepteerde aanvraag start de audit-periode en wordt binnen een termijn van vier weken een audit uitgevoerd.

Alle eindscores worden aan de

aanvrager gerapporteerd.   

Aanvullende rapportage en advies is tegen gereduceerd tarief beschikbaar.

Na een eerste verbetertraject of advies volgt een her-audit.  

Alleen een voldoende beoordeelde leverancier waarbij er geen enkele afzonderlijke score lager is dan 6 ontvangt het logo met kwalificatie.

Het gebruik ervan is uitsluitend gedurende de audit-periode toegestaan.   

Op www.offi.reviews wordt de audit gepubliceerd. Een koppeling met het Offipedia platform wordt gemaakt.

Tot de jaaromzet wordt gerekend de omzet in producten en diensten voor de kantoor- leeromgevingen exclusief btw.

audited SUPPLIER
OFFI favicon
Gerealiseerde jaaromzet * (bijlage)

Aanvraag is ontvangen

bottom of page