top of page
Onze cliënten

Cliënten van OFFI Instituut hebben de overeenkomst dat zij allen een behoefte hebben aan onafhankelijke kennis op het gebied van producten voor kantoor of leeromgeving. Het brede aanbod van diensten maakt het mogelijk om de verschillende klantgroepen optimaal van dienst te zijn.

Fabrikanten

Ook fabrikanten van producten, apparatuur en meubilair voor kantoor hebben niet altijd de benodigde kennis in eigen huis.

Door natuurlijk groei is in der loop der jaren het klantenbestand van fabrikanten sterk gegroeid. Zij vertrouwen op externe specialisten als OFFI Instituut door wie zij op eigen vakgebied op het allerhoogste niveau van kennis worden voorzien. 

Door de inzetbaarheid van de divisies OFFI Stat, Media en Work ontstaan multidisciplinaire teams volledig afgesteld op de behoefte van de opdrachtgever.

Distributeurs / Handel

Producten voor kantoor worden wereldwijd geproduceerd en verhandeld. Belangrijk hierbij is de kennis van het nationale en internationale netwerk en kennis van de vaak landelijke en regionale structuren. Daarnaast zijn het ontwikkelen of aanpassen van assortimenten kostbare processen.

In de dienstverlening voor distributie en handel ligt de focus op de genoemde punten om deze optimaal te ontwikkelen en te ondersteunen. Verder staan gelijke faciliteiten ter beschikking als voor fabrikanten.

Dienstverleners, overheid en organisaties

Voor het faciliteren van de industrie zijn vele dienstverleners actief. Automatiserings-bedrijven, beursorganisaties en vele anderen worden geadviseerd om de dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op de specifieke doelgroepen waar OFFI Instituut kennis over heeft.

 

Overheden en organisaties hebben veelal een meer generale maar niet minder complexe vraagstelling over producten voor kantoor, de mensen op kantoor en de functie van het kantoor in het algemeen.  

Inkopers / Aanbesteders

Het inkopen en/of aanbesteden van kantoorgerelateerde producten is voor bedrijven en organisaties buiten de branche een incidentele taak. Dit maakt het selecteren van producten en leveranciers voor inkopers en/of aanbesteders zo complex en arbeidsintensief.  

 

OFFI Info heeft de expertise en de onafhankelijkheid om organisaties te adviseren omtrent kantoorproducten, kantoormeubilair en kantoor gerelateerde ICT producten.

Werkgevers en werkzoekenden

Ook voor werkgevers in de kantoorbranche blijft de menselijke factor in de organisatie van het allergrootste belang.

Om een team samen te stellen of uit te breiden met mensen met de juiste competenties vertrouwen werkgevers op de branchegerichte en kostenbesparende aanpak van OFFI Work.

Andere cliënten

Ook de 'andere' klanten van OFFI Instituut hebben een informatiebehoefte op het gebied van producten voor kantoor. Voorbeelden van deze diversiteit zijn:

- Voor uitvinders en ontwikkelaars is ondersteuning beschikbaar om succesvol nieuwe producten te ontwikkelen.

- Vakbladen en pers worden voorzien van inhoud en ondersteuning.

- Voor advocaten en rechtbanken zijn bij juridische geschillen en faillissementen zijn onze onafhankelijk experts tijdelijk de rechterhand.

Bent u een cliënt met een andere vraagstelling?

Een nieuwe uitdaging gaan wij niet uit de weg!

bottom of page