top of page
OFFI Mark in het kort:
  • Voor fabrikanten, importeurs en distributeurs van kantoorgerelateerde producten.

  • Kennis is direct beschikbaar.

  • Voor bedrijven in iedere levensfase.

OFFI Mark.png
OFFI Mark

Voor haar relaties ontwikkelt OFFI Mark de marketing/communicatiestrategieën of begeleidt hen bij de ontwikkeling ervan. Het fundament daarbij vormen de organisatie (missie, visie en ondernemingsdoelen), de bedrijfscultuur en de analyse van de markt en de doelgroepen. De kracht van deze aanpak schuilt in de eenvoud: strategie-ontwikkeling is het maken van een logische reeks keuzes op basis van relevante informatie en weloverwogen inschattingen. Informatie over producten voor kantoor, haar doelgroepen en alle ins en outs van de branche zijn reeds beschikbaar. Dit betekent een enorme voorsprong en kostenbesparing voor de opdrachtgever bij het uitvoeren van de werkzaamheden.

In welke levensfase het bedrijf van de klant zich ook bevindt, de kennis en ervaring die wordt ingebracht zijn op maat en direct toepasbaar. Een start-up heeft hierdoor direct toegang tot alle benodigde marktinformatie en krijgt de begeleiding die in deze fase noodzakelijk is. Voor bedrijven in de groeifase is niet alleen de kennis maar zijn ook de nationale en internationale contacten beschikbaar.

Bedrijven in de volwassenheidsfase maken gebruik van de dienstverlening bij kostenreductie en reorganisaties maar ook wanneer wordt onderkend dat de focus op klanten en innovatie afneemt.

Bij fusies en overnames is veel meer dan een alleen de waardebepaling van belang. Positie, strategie en toekomstvisie zijn belangrijke factoren, sterk bepalend voor het verdere succes. Met de kennis van OFFI Instituut is begeleiding van het proces in goede handen.

Strategieën zijn net zo sterk als het niveau waarop deze worden uitgevoerd. OFFI Instituut heeft verschillende gespecialiseerde divisies om deze succesvol uit te voeren.

bottom of page