top of page
OFFI Info in het kort:
  • Levert kennis over producten voor kantoor aan niet-handelsbedrijven.

  • Voor inkopers, facilitair managers en gebruikers.

  • Voor vakbladen en media.

  • Onafhankelijk.

OFFI Info.png
OFFI Info

Kennis op het gebied van kantoorproducten is zelfs met behulp van internet niet eenvoudig te verkrijgen. Onafhankelijke productkennis is al helemaal zeldzaam. Toch zijn er vele situaties waarin deze specifieke kennis onontbeerlijk is. OFFI Info levert kennis op maat voor o.a. inkopers en facility-managers, maar ook voor rechtbanken bij civiele procedures, vakbladen bij publicaties en aan organisaties en overheidsinstanties.

Inkopers, facilitair managers en gebruikers

OFFI Info heeft de expertise en de onafhankelijkheid om om organisaties te adviseren omtrent kantoorproducten, kantoormeubilair en kantoor gerelateerde ICT producten. Het afsluiten van contracten voor levering van kantoorproducten, het selecteren van apparatuur of kantoormeubilair is zelfs voor de meeste professionele inkopers geen dagelijks werk. Kennis van producten en markten blijkt essentieel bij professionalisering van de inkoop.

De slogan "uw kantoor, onze kennis" staat voor deze vorm van dienstverlening waarbij een onafhankelijke materiedeskundige de inkoper of de DMU als inkoopteam bijstaat. Het resultaat is niet alleen een economische gunstige inkoop of aanbesteding maar ook een optimale werkomgeving.

Rechtspraak

Ook in de branche waarin OFFI Instituut  actief is komen juridische conflicten voor. In dergelijke situaties is kennis op maat van het allergrootste belang. De rechtspraak benoemt specialisten van OFFI Instituut tot getuige-deskundige waar het gaat om kennis over producten voor kantoor en onafhankelijkheid moet zijn gewaarborgd. Daarnaast worden advocaten bijgestaan wanneer product of branche gerelateerde kennis moet worden verkregen.

Vakbladen en media

Binnen de kantoorbranche zijn er nog altijd vele vakbladen actief. In print of via nieuwe media richten zij zich soms op een deelgebied zoals kantoorartikelen, ICT of kantoormeubilair maar vaak op het gehele kantoorassortiment. Naast de vakbladen zijn er bladen op facilitair gebied, office management en magazines gericht op functies binnen het kantoor. Als laatste zijn er kranten en tijdschriften die bij tijd en wijle aandacht besteden aan het kantoor.

Experts van OFFI Instituut maken voor al deze media onder meer de specialistische achtergrondverhalen, productoverzichten en verslagen van nationale en internationale vakbeurzen en vak-evenementen. Alle artikelen kunnen worden aangeleverd in alle moderne talen.

bottom of page