top of page
Online aanvraag

Via dit online formulier doet de aanvrager een verzoek tot deelname aan het OFFI® audited PRODUCT programma.

De inhoud en verloop van het programma:

Na de geaccepteerde aanvraag start de audit-periode en wordt binnen een termijn van vier weken een audit uitgevoerd.

Alle eindscores worden aan de

aanvrager gerapporteerd.   

Aanvullende rapportage en advies is tegen gereduceerd tarief beschikbaar.

Na een eerste verbetertraject of advies volgt een her-audit.  

Alleen een voldoende beoordeeld product waarbij er geen enkele afzonderlijke score lager is dan 6 ontvangt het logo met kwalificatie.

Het gebruik ervan is uitsluitend gedurende de periode toegestaan waarvoor de audit geldig is. Deze periode is standaard 24 maanden na afgifte certificaat. 

Op www.offi.reviews wordt de audit gepubliceerd. Een koppeling met het Offipedia platform wordt gemaakt.

Klasse indelingen:

Kantoorverbruiksartikelen:

Klasse I - mono materiaal  

Klasse II - kunststof - pulp

Klasse III - vloeistoffen - gassen

Kantoorapparatuur:

Klasse III - zwakstroom

Klasse IV 

Klasse V - krachtstroom 

Kantoormeubilair:

Klasse II - gestoffeerd

Klasse III - instelbaar / verstelbaar

Klasse IV - met elektrificatie

ICT en telecom apparatuur op aanvraag

audited PRODUCT
OFFI favicon
Klasse volgens indeling productgroep:

Aanvraag is ontvangen

bottom of page